​Wat doet een extern vertrouwenspersoon?

Als extern vertrouwenspersoon vang ik medewerkers op die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie. Het maakt hierbij niet uit wat de intentie is van de veroorzaker, maar wat de eigen beleving is van de melder. De meldende medewerker kan zijn of haar verhaal kwijt en gedachten en gevoelens op een rij zetten. Daarna begeleid ik de medewerker naar een oplossing die past bij de situatie en bij de medewerker zelf. Een (deel van de) oplossing kan al zijn dat het verhaal gedeeld is met mij. Zo kan een medewerker het gevoel ervaren er niet alleen voor te staan.

Maar een oplossing kan ook zijn om in gesprek te gaan met de veroorzaker, één op één, of met iemand erbij. Dan kan de melder ook horen wat de intentie was van de veroorzaker. Soms is het echter geen optie (meer) om met de veroorzaker in gesprek te gaan. Dan kijken we naar andere stappen zoals het maken van een melding of een klacht. Dan gaan we een meer formele route in, waarin niet alleen de beleving van de melder centraal staat, maar ook naar de intentie van de veroorzaker gekeken wordt. Niet voor iedereen is dezelfde oplossing of stap kloppend. De medewerker blijft eigenaar van zijn of haar eigen oplossing. Ik sta als vertrouwenspersoon naast de medewerker en bespreek de voor en nadelen van een mogelijk te nemen stap of oplossing.

‘Oplossingen’ zijn ook nauw verbonden met de afspraken die binnen een bedrijf gemaakt zijn: wat staat er in het personeelshandboek, of in de gedragscode die jullie hebben? Hoe zijn collega’s daarop onderling aanspreekbaar? Ook dat doet ertoe wanneer we kijken naar mogelijkheden om de ongewenste situatie aan te pakken.

Ook kunnen medewerkers terecht met integriteitskwesties. Zij kunnen bij mij in een vertrouwelijke omgeving hun verhaal delen. Daarna beoordelen we samen wat de vervolgstappen zijn.

Als extern vertrouwenspersoon help ik het onderscheid te maken tussen een misstand, een conflict, ongewenste omgangsvormen en de vervolgstappen die daarbij horen.

Ook ben ik er voor de organisatie zelf. Want de organisatie is tenslotte de plek waar elke medewerker zich prettig moet voelen. Als vertrouwenspersoon adviseer ik dan ook over beleid ter voorkoming van sociaal onveilige werksituaties. Zo kunnen we kijken of het nog helder is waar je als organisatie voor staat, welke normen en waarden nou eigenlijk belangrijk en leidend zijn.

suzanne-den-hollander-integratief-therapeut

Aan welke afspraken wil je elkaar helpen herinneren als het lastig wordt? Ik denk graag mee over een sociaal prettige werkplek. Dit kan ik doen door voorlichting te geven, te informeren over bijvoorbeeld wet,-en regelgeving en het inspireren van jouw organisatie.

Je kunt als werkgever van mij verwachten dat ik als vertrouwenspersoon gevraagd én ongevraagd adviseer aan management en bestuur.

Waarom een extern vertrouwenspersoon?

Een extern vertrouwenspersoon draagt bij aan verplicht ARBO-beleid om jouw organisatie een sociaal prettige plek te houden en om de psychosociale arbeidsbelasting te beperken en waar het kan te voorkomen. Zo komen medewerkers immers tot de beste resultaten en wordt onnodige uitval voorkomen. Omdat ik de eerste opvang verzorg van medewerkers, neem ik hiermee ook werk uit handen. Verder ben ik als extern vertrouwenspersoon onafhankelijk ten opzichte van jouw organisatie. Dit kan meer ruimte geven aan medewerkers om zich te melden met waar ze tegenaan lopen. Dat biedt weer de kans aan jou als werkgever om intern en preventief snel te handelen als dit nodig is. Je voorkomt zo dat kwesties onnodig lang en in de onderstroom spelen.