Suzanne den Hollander

suzanne-den-hollander-integratief-therapeut

Over mij

Ik ben Suzanne den Hollander-Huisman en extern LVV-registervertrouwenspersoon. Daarnaast werk ik in mijn eigen praktijk als integratief traumatherapeut.

In mijn praktijk voor integratieve therapie ervaar ik keer op keer weer dat wij als mensen optimaal functioneren als we ons gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Dit klinkt logisch. Maar op een plek waar mensen met verschillende achtergronden en ervaringen met elkaar samenwerken, kan dit plots niet meer zo vanzelfsprekend blijken. Zo kunnen er bedoeld en onbedoeld situaties ontstaat die niet wenselijk zijn en die de normen en waarden van jouw bedrijf ondermijnen of juist uitnodigen om die normen en waarden weer eens onder de loep te nemen.

Gedrag komt voort uit hoe veilig mensen zich voelen

Als goed werkgever heb je de wettelijke verplichting om te zorgen dat je werknemers zo goed en optimaal mogelijk kunnen functioneren in een sociaal veilige werkomgeving. Een belangrijke en soms moeilijke taak voor een werkgever om dit te realiseren en te handhaven. Je doet dit als werkgever door onder andere de psychosociale arbeidsbelasting te beperken. En precies daarin kan ik als vertrouwenspersoon een preventieve rol spelen.

Als vertrouwenspersoon is het natuurlijk ook van belang dat ik oog houd voor de mogelijkheden en onmogelijkheden die jouw organisatie met zich meebrengt.

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon zie ik het als mijn taak om een toegankelijk aanspreekpunt te zijn binnen organisaties voor medewerkers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Ik luister zonder oordeel en help medewerkers hun gedachten en gevoelens vorm te geven op een manier die hen helpt om helderheid te krijgen in vaak complexe situaties die het werk met zich mee kan brengen. Zo kunnen ze weer kiezen hoe ze verder willen en kunnen.

Omdat ieder persoon uniek is en eigen ervaringen meebrengt, is er geen one-size-fits-all oplossing als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van medewerkers. Dit vraagt om een afgestemde benadering, gebaseerd op vertrouwen, respect en begrip voor ieders behoefte en situatie.

Ik geloof sterk in het belang van een ondersteunend en vertrouwelijk klankbord bieden aan anderen. Zo draag ik als vertrouwenspersoon graag bij aan een sociaal veilige en integere werkomgeving. Medewerkers kunnen bij mij terecht als ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag of getuige zijn van integriteitskwesties.

Het doet ertoe hoe we met elkaar omgaan!

Suzanne den Hollander