Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

We halen het beste uit onszelf als we ons veilig voelen in de omgeving waar we vaak zijn. Onze werkplek is zo’n plek: we komen er een groot deel van onze tijd. Wie en hoe we elkaar ontmoeten bepaalt dus mede hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Wanneer er sprake is (ook ondanks goede afspraken) van ongewenste omgangsvormen, dan kan dit stress veroorzaken. De Arbowet noemt stress veroorzaakt door ongewenste omgangsvormen psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Ongewenste omgangsvormen zijn

Als werkgever ben je verplicht werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting en hiervoor ook actief beleid op te stellen.

Als extern vertrouwenspersoon kan ik onderdeel zijn van dit beleid in jouw organisatie.

Wat is integriteit?

Het gaat over integriteit als niet (alleen) een medewerker slachtoffer is van ongewenst gedrag, maar de hele organisatie dit is of wordt. Het gaat dan over misstanden tegen de organisatie gericht. Per 1 juli 2016 is de Wet Bescherming Klokkenluiders ingevoerd.

Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een beleid integriteit te voeren met een interne meldregeling. Het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van het vormgeven en behouden van dit beleid.

Wil je onderzoeken wat ik hierin voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met mij, ik denk graag met je mee!